Poradnia
kardiologiczna

Poradnia Kardiologiczna zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem osób z nadciśnieniem tętniczym, chorobą niedokrwienną serca (chorobą wieńcową), z jej ostrymi powikłaniami np. zawałem serca, zaburzeniami rytmu (np. migotaniem przedsionków) czy niewydolnością serca. Proponujemy kompleksową diagnostykę choroby, ocenę czynników ryzyka chorób układu krążenia oraz wdrożenie leczenia. Gwarantujemy regularną kontrolę i ewentualną modyfikację terapii. 

Czym zajmuje się kardiolog?

Lekarz o specjalizacji z zakresu kardiologii zajmuje się:

-diagnostyką chorób serca i naczyń krwionośnych, zarówno wrodzonych jak i nabytych;
-ustalaniem metod leczenia oraz nadzorem nad rehabilitacją pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego;
-przeprowadzaniem badań z zakresu kardiologii nieinwazyjnej, jak i inwazyjnej;
-podstawową intensywną opieką medyczną;
-wspólnie ze specjalistami innych dziedzin medycyny formułowaniem wskazówek mających na celu zwiększenie efektywności leczenia kardiologicznego oraz technik operacyjnych.

Kardiolog - jakie leczy choroby?

Kardiolog zajmuje się rozpoznaniem oraz leczeniem następujących chorób:

 • choroba wieńcowa (choroba niedokrwienna serca)
 • nadciśnienie tętnicze
 • niewydolność serca
 • zawał mięśnia sefcowego
 • miażdżyca
 • dusznica bolesna (dławica piersiowa)
 • zaburzenia rytmu serca
 • zapalenie mięśnia sercowego
 • wady serca, m.in. niedomykalność zastawki mitralnej, niedomykalność zastawki aortalnej, zwężenie zastawki mitralnej, zwężenie zastawki aortalnej, niedomykalność zastawki trójdzielnej, zespół Fallota 
 • tachykardia
 • bradykardia

Co należy zabrać ze sobą na wizytę u kardiologa?

Na konsultację w poradni kardiologicznej powinniśmy przynieść wyniki badań dodatkowych, karty konsultacyjne z poprzednich wizyt bądź też karty informacyjne z pobytów w szpitalu, jeśli takie mamy. Lekarz zapyta o przyjmowane leki i ich dawki.