Dr hab. n. med. i n. zdr. Marzanna T. Zaleska

Absolwentka fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk oraz w Przychodni Chorób Układu Limfatycznego w szpitalu MSWiA.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując od 1991 roku z prof. Waldemarem L. Olszewskim. Pod kierunkiem prof. Olszewskiego obroniła z wyróżnieniem doktorat w 2015.
Zajmuje się badaniami klinicznymi i laboratoryjnymi związanymi z patofizjologią, diagnostyką i leczeniem obrzęków kończyn w tym limfatycznych, żylnych i pourazowych. Zajmuje się diagnostyką i terapią kompresyjną u chorych z obrzękami i niegojącymi się ranami.
Prowadzi badania nad hydromechaniką płynu obrzękowego u chorych z obrzękami limfatycznymi, nad zagadnieniami niewydolności układu limfatycznego i mikrokrążenia u sportowców wykonujących biegi długodystansowe. Prowadzi także badania nad wczesnym rozpoznawaniem zaburzeń odpływu płynu tkankowego w kończynach po urazach i operacjach onkologicznych, a także nad patomechanizmem rozwoju obrzęku lipidowego.
Od 1993 roku bierze udział w badaniach w ramach współpracy dotyczącej diagnostyki, patomechanizmu powstawania i leczenia obrzęków między Polską Akademią Nauk a Indian National Science Academy.
Jest członkiem International Society for Lymphology, European Society of Lymphology oraz International Compression Club.
Jest autorką i współautorką licznych artykułów naukowych dotyczących patofizjologii klinicznej układu limfatycznego kończyn. Otrzymała nagrody krajowe i zagraniczne m.in. European Wound Management Association w r. 2008, Towarzystwa Chirurgów Polskich w r. 2009, Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2012 r., American Wound Healing Society w 2014 oraz 2015 oraz wyróżnienie za rozprawę doktorską w 2015 r. Przedstawiała wielokrotnie doniesienia na zjazdach zagranicznych i krajowych.

Dr n. med. Natalia Krześniak

Specjalista Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej oraz specjalista Chirurgii Ogólnej. Ukończyła II Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie oraz studia doktoranckie w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego i z wyróżnieniem obroniła doktorat. Ukończyła roczne szkolenie w dziedzinie chirurgii rekonstrukcyjnej w jednym z największych na świecie ośrodków mikrochirurgicznych na Taiwanie. Od tej pory zajmuje się kompleksowym leczeniem pacjentów z obrzękami limfatycznymi a także wykonuje rekonstrukcje mikrochirurgiczne w zakresie całego ludzkiego ciała.

Dla pacjentów zmagających się z różnymi typami obrzęków, ogromnie istotna jest możliwość zapewnienie kompleksowego leczenia (zarówno zachowawczego, rehabilitacyjnego jak i nierzadko chirurgicznego). Kontynuuje metody leczenia i doświadczenie słynnej na całym świecie „Polskiej szkoły leczenia obrzęku limfatycznego” stworzonej przez Pana Profesora Waldemara Olszewskiego.

Dzięki szkoleniom, które odbyła za granicą uzyskała najnowszą wiedzę dotyczącą leczenia chirurgicznego tych chorób.
Wspólna praca z zespołem Warszawskiej Kliniki pozwala nam zapewnić pomoc bardzo jej potrzebującym pacjentom z trudnymi problemami obrzękowymi.

prof. dr hab. n. med. małgorzata łukowicz

Lekarz specjalista rehabilitacji medycznej oraz specjalista balneologii i medycyny fizykalnej. Oprócz wiedzy nabytej w trakcie specjalizacji ukończyła wiele dodatkowych kursów specjalistycznych, które pozwalają holistycznie diagnozować oraz leczyć pacjentów, w tym m.in.

 1. „Wczesna diagnostyka neurorozwojowa uszkodzeń układu nerwowego niemowląt według Vojty” Wrocław, Fundacja „Promyk  Słońca
 2. Zastosowanie toksyny botulinowej typu A DYSPORT w leczeniu dystonii i spastyczności o różnej etiologii ze szczególnym uwzględnieniem MPD” oraz kilka kursów podawania toksyny botulinowej w dystoniach, bruksizmie, migrenach .
 3. Kurs Kinezjologii edukacyjnej „Brain Gym” według metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison
 4. Kursy terapii manualnej: kurs szkoleniowy w zakresie medycyny Manualnej Polskie Towarzystwo Lekarskie Medycyny Manualnej
 5. Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego. The McKenzie Institute
 6. Diagnostyka i leczenie osteoporozy” Wielodyscyplinarne Forum Osteoporotyczne Sekcja Specjalistyczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
 7. Basic Course (m. Knott Concept) on Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF)
 8. Basic Cource : “Kinesiology Taping”
 9. International Course: Laser Medicine (Lars Hode)
 10. Wprowadzenie do akupunktury fakultatywnej.

Od kilku lat zajmuje się medycyna konopną, szkoliła się na wielu konferencjach zagranicznych i w Kanadzie (Montreal) w Spectrum Academy w 2019 roku, szkoliła tez na kursach  kilka tysięcy farmaceutów oraz lekarzy w Naczelnej Izbie Lekarskiej w zakresie prowadzenia terapii konopnej, jest kierownikiem naukowym Akademii Spektrum – platformy dla lekarzy szkolącej w zakresie terapii konopnej.

Od 20 lat zajmuje się neurofizjologią, ukończyła kurs EMG, potencjałów wywołanych (3 miesiące) CWSK Warszawa w 2000 roku jak również EMG powierzchniowych (Clinical EMG Evaluation Protocols and Biofeedback Training” Cologne Niemcy, Podstawy teoretyczne i praktyczne wykorzystanie metod elektroterapii {EMS, FES, ETS} oraz elektromiografii w rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami mięśni nerwów o różnej etiologii” Zakład patofizjologii Narządu Ruchu AM w Poznaniu)

Poza tym od początku kariery zawodowej pracuje naukowo i dydaktycznie najpierw w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, kolejno w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie a obecnie w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Kształciła lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarki, prowadzi kursy specjalistyczne dla lekarzy w ramach specjalizacji z rehabilitacji medycznej, jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji oraz Instytutu Rehabilitacji Uzdrowiskowej w Nałęczowie. Była Kierownikiem Kliniki Rehabilitacji w Bydgoszczy, Kierownikiem Katedry Rehabilitacji AWF w Warszawie, Kierownikiem medycznym Kliniki Budzik, Kierownikiem Kliniki rehabilitacji IP CZD w Warszawie a obecnie Kierownikiem Kliniki rehabilitacji CMKP w Otwocku.

Praca naukowa:

 • doktor nauk medycznych, Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Bydgoszczy, „Rozwój somatyczny dzieci i młodzieży Bydgoszczy w wieku od 7 do 15 lat na podstawie badań z lat 1988-1998”.
 • doktor habilitowany nauk medycznych; Wydział Lekarski UMK w Bydgoszczy „Ocena wyników leczenia usprawniającego pacjentów po ciężkich urazach czaszkowo-mózgowych oraz nieurazowych uszkodzeniach mózgu”
 • ponad 60 opublikowanych doniesień zjazdowych, ponad 70 publikacji naukowych
 • 27 rozdziałów w podręcznikach i monografiach, redakcja podręcznika „Fizykoterapia .Aspekty kliniczne i biofizyczne”, tłumaczenia podręczników z języka angielskiego

Od wielu lat zajmuje się neuroplastycznością u pacjentów po uszkodzeniu mózgu i rdzenia, leczeniem spastyczności, elektrostymulacją.

Interesuje się medycyną holistyczną i naturalnymi metodami utrzymania zdrowia, w tym terapią poliwagalną, wpływem oddechu na zdrowie, jogą, akupunkturą, zdrową dietą, metodą Wim Hoffa, rozwojem świadomości.

[26]_0014

prof. dr hab. N. med. Grzegorz W. Basak

Lekarz, kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (od 2018). Ukończył z wyróżnieniem I Wydział Lekarski WUM (2003), uzyskał stopień doktora nauk medycznych z wyróżnieniem na podstawie badań nad eksperymentalną immunoterapią nowotworów (Zakład Immunologii, Centrum Biostruktury WUM, 2005). Odbył staże podoktorskie w Temple University (2003, Filadelfia, USA) i w University of California, San Diego (2007-2008) w zakresie eksperymentalnej hematologii i badań nad komórkami macierzystymi. W 2011r. uzyskał specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych, w 2014r. w zakresie hematologii (pierwsza lokata), a w 2017r. w zakresie transplantologii klinicznej. Zdobywca m.in. stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW (2012-2015). Członek Rady Młodych Naukowców przy MNiSW (2012-2013). Sekretarz (2011-2017) oraz przewodniczący Grupy ds. Powikłań Europejskiego Towarzystwa ds. Przeszczepiania Krwi i Szpiku (EBMT) (od 2017). W 2012r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy dotyczącej mobilizacji komórek krwiotwórczych. Stypendysta programu Top500 Innovators MNiSW w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji (Cambridge i Oxford, UK, 2015). Zwycięzca konkursu Pulsu Medycyny “Supertalenty w medycynie roku 2016”. Od stycznia 2019 – profesor tytularny. Obecnie główny nurt zainteresowań klinicznych i naukowych to zagadnienia związane z przeszczepianiem komórek krwiotwórczych i immunoterapią nowotworów oraz rola mikrobiomu jelitowego i nowych technologii w hematologii . Współautor > 100 publikacji o międzynarodowym zasięgu o łącznym IF > 430, indeks Hirscha 25. Współzałożyciel i CMO spółki Saventic Health Sp. z o. o. zajmującej się innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu sztucznej inteligencji w diagnostyce chorób rzadkich oraz Human Biome Institute zapewniającej dostęp do technologii transferu mikrobioty jelitowej.

Fwd_AlbertGugaaomnie

ALBERT D.GUGAŁA, MD, FEBU, SPEC. UROLOG

Specjalista urolog operator, FEBU, certyfikowany operator robota da Vinci. Członek Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Europejskiego Towarzystwa Urologicznego Wykształcenie: Akademia Medyczna w Lublinie (2001), specjalizacja i tytuł FEBU – Warszawski Uniwersytet Medyczny (2013) Szkolenie i certyfikacja: operacji robotem DaVinci X – prof. Alex Mottrie – president of the EAU Robotic Urology Section (ERUS) (Aalast Belgia). Doświadczenie: Asystent Kliniki Urologii Ogólnej, Czynnościowej i Onkologicznej Warszawskiego Uniwersystetu Medycznego (2004-2013) Zastępca Ordynatora Oddziału Urologii Szpitala Mazovia w Legnicy (2016-2020) Wizytujący operator Oddziału Urologii Szpitala Mazovia w Kozienicach (2017-2020) Ordynator Działu Urologii Szpitala Ambroziak w Piasecznie (2016-nadal) Konsultant urolog, urolog operator LuxMed Szpital Piaseczno od 2020 r. Główne zainteresowania to diagnostyka i leczenie operacyjne chorób gruczołu krokowego: rak stercza – leczenie operacyjne wszystkimi dostępnymi metodami (prostatektomia klasyczna, laparoskopowa, 3D-laparoskopowa, robotyczna – robotem DaVinci) – unikatowa, spersonalizowana kwalifikacja do odpowiedniego rodzaju zabiegu. Leczenie choroby zaawansowanej, w tym najnowocześniejszymi lekami w badaniach klinicznych; łagodny rozrost gruczołu krokowego – diagnostyka i leczenie farmakologiczne, zabiegowe w pełnym zakresie (TUMT, TURP, TURPiS, TULEP, HoLEP, adenomektomia klasyczna, adenomektomia laparoskopowa 3D, adenomektomia robotyczna DaVinci X); zapalenie gruczołu krokowego – leczenie farmakologiczne, zabiegowe (termoterapia, iniekcje BOTOX). a także: nietrzymanie moczu u kobiet – diagnostyka w tym badanie urodynamiczne, leczenie farmakologiczne, zabiegowe – operacyjne (TOT, TVT), leczenie kamicy – zachowawcze i operacyjne (URSL, cystolitotrypsja laserowa, ureterolitotomia laparoskopowa), leczenie chorób nowotworowych pęcherza (TURT, cystektomia), leczenie chorób nowotworowych nerki (NSS, nefrektomia).

Aga1948_.JPGHighRes

dr n. med. Agnieszka Krawczyk

Specjalista chirurgii ogólnej, flebolog i lekarz medycyny estetycznej. Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, którą ukończyła w 1997 r, uzyskując tytuł lekarza. Następnie przez 10 lat pracowała w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala  Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń, pod kierownictwem Prof. Wojciecha Rowińskiego, gdzie ukończyła specjalizację z chirurgii ogólnej i obroniła doktorat z medycyny pod opieką Prof. Zbigniewa Wierzbickiego. Równolegle pracowała w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji pod kierownictwem Prof. Janusza Wałaszewskiego, gdzie odpowiadała za programy i kontakty międzynarodowe.

Po zakończeniu specjalizacji podjęła studia podyplomowe w najstarszej w Polsce Podyplomowej Szkole Medycyny Estetycznej, którą ukończyła w 2009 roku z wyróżnieniem, uzyskując tytuł lekarza medycyny estetycznej, honorowany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging oraz Stowarzyszenie Medycyny Estetycznej (UIME) w Paryżu. Jako jedna, z pierwszych 96 lekarzy w Polsce, posiada certyfikat, potwierdzający jej kwalifikacje w  zakresie medycyny estetycznej.

Od ponad 10 lat pracuje jako flebolog w Warszawie, początkowo w Centrum Flebologii i NASMED, a następnie jako współzałożyciel Kliniki Flebologii. Wykonuje diagnostykę obrazową naczyń (USG Doppler), zajmuje się leczeniem chorób żył: malformacji żylnych, żylaków kończyn dolnych, zakrzepic żylnych, nieoperacyjnym leczeniem niewydolności żylnej większością dostępnych metod, jak np. laserem, RF, klejem, Flebogrif. Przeprowadza zamykanie skleroterapią i laserem teleangiektazji (pajączków) i poszerzonych żył siatkowatych. Jedna z pierwszych 4 osób w Polsce, która szkolenie z klejenia żylaków metodą Venaseal odbyła w Hamburgu i wprowadziła tę metodę do Polski.
Jest szkoleniowcem w zakresie wymienionych wyżej zabiegów akredytowany przez Polskie Towarzystwo Flebologiczne, oraz aktywnym członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Antiaging, WOSIAM – World Society Interdisciplinary Anti-Aging Medicine, ESCAD – European Society for Cosmetic and Aesthetic Dermatology, ESOT – European Society for Organ Transplantation.

dr n. med piotr abramczyk

Specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog – od początku kariery zawodowej jest związany z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, w którym jako adiunkt kształci przyszłe kadry medyczne. Od 2000 r pracuje w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii. Ma bogate doświadczenie w dziedzinie diagnostyki i leczenia niewydolności serca, choroby wieńcowej, zaburzeń rytmu serca oraz nadciśnienia tętniczego. Jako specjalista chorób wewnętrznych w diagnostyce kardiologicznej nie pomija chorób współistniejących, takich jak cukrzyca czy zaburzenia lipidowe, ma też wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu pacjentów ambulatoryjnych.
 
Artyszuk

dr n. med łukasz artyszuk

Lekarz specjalista w dziedzinie hipertensjologii oraz chorób wewnętrznych z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy z pacjentami z nadciśnieniem tętniczym oraz wysokim ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych.

Posiada doświadczenie i umiejętności wykonywania badań ultrasonograficznych oraz dopplerowskich potwierdzone certyfikatem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (PTU).

Specjalizacje z chorób wewnętrznych oraz hipertensjologii uzyskał pracując w Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha 1a w Warszawie.

Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał na Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) broniąc rozprawę doktorską dotyczącą zwężenia tętnic nerkowych.

Na stanowisku asystenta na Wydziale Lekarskim WUM prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami oraz uczestniczy w badaniach naukowych i klinicznych.

Członek Polskie Towarzystwa Nadciśnienia Tętnicze i Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

 
244629918_209168284619934_1006465990211628294_n

dr Anatol mickielewicz

Lekarz specjalista w dziedzinie neurologii, zajmujący się pacjentami z chorobą Parkinsona i Alzheimera. Szczególny obszar zainteresowań to:

diagnostyka i leczenie bólów głowy
-diagnostyka i leczenie neuropatycznych dolegliwości bólowych (PHN, PTN)
– zespół cieśni nadgarstka ( blokady)
– diagnostyka chorób demielinizacyjnych OUN
padaczka
udary mózgu
– zespoły korzeniowe
 
 
225903293_6248622415844_6048165173570286181_n

dr Edyta lech-kasprowicz

Ukończyła II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z wynikiem bardzo dobrym.
Posiada specjalizację z alergologii i chorób wewnętrznych.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Transplantologii oraz w Klinice Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych Szpitala CSK MSWIA w Warszawie, w której pracuje do chwili obecnej.
Posiada wieloletnie doświadczenie w lecznictwie ambulatoryjnym, udzielając konsultacji lekarskich w licznych placówkach medycznych.
Alergologia jest dziedziną intensywnie rozwijającą się w ciągu ostatnich lat.
Dzięki nowym możliwościom diagnostycznym, terapeutycznym, w tym diagnostyce komponentowej, immunoterapii, terapii biologicznej, daje duże możliwości poprawy jakości życia pacjentów z wywiadem alergii wieloważnej, wstrząsów anafilaktycznych, astmy trudnej i ciężkiej, pokrzywek idiopatycznych, obrzęków naczynioruchowych , atopowego zapalenia skóry, wyprysku kontaktowego oraz wielu innych zarówno u dzieci jak i dorosłych.
Tylko wczesna diagnostyka i leczenie począwszy od wieku niemowlęcego może zahamować postęp marszu alergicznego, prowadzącego w końcowej fazie do rozwoju astmy.
Swoją wiedzę i doświadczenie regularnie poszerza na licznych konferencjach, kongresach, szkoleniach, a praca zawodowa jest jedną z jej największych pasji.
Konsultuje pacjentów dorosłych oraz dzieci od 1 roku życia

dr jagoda rytel

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuję w Klinice Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego gdzie zdobywa doświadczenie od 2013r. Jest specjalistą chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z hematologii. Hematologia jest jej pasją od najmłodszych lat.  W kręgu szczególnych zainteresowań znajdują się małopłytkowości o podłożu immunologicznym, zespoły mielodysplastyczne i mieloproliferacyjne. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, regularnie uczestniczy w licznych sympozjach naukowych w Polsce i w Europie. Ponadto, od kilku lat bierze udział w badaniach klinicznych w dziedzinie hematologii.

dr Katarzyna Ciećwierska

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2011r. Specjalizację odbywała w Klinice Neurologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM.
Od 2014r. bierze udział w projektach badawczych związanych ze stwardnieniem zanikowym bocznym (SLA), a od 2019r. również w badaniach klinicznych związanych z SLA.
Autor i współautor publikacji neurologicznych oraz polskich i zagranicznych doniesień zjazdowych. Członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
Jako specjalista neurolog w leczeniu dorosłych, zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem szerokiego zakresu chorób neurologicznych, miedzy innymi bólów głowy i zespołów bólowych kręgosłupa, choroby neuronu ruchowego, zaburzeń ruchowych (choroba Parkinsona, zespół niespokojnych nóg, drżenie), chorób naczyniowych mózgu (stany poudarowe), polineuropatii, neuralgii.
Przyjmuje pacjentów od 18 r.ż.
Konsultacje w języku polskim.

dr tomasz grądzki

Ortopeda- praktyk stawiający na błyskawiczne i całościowe rozwiązywanie problemów uniemożliwiających normalne i sprawne funkcjonowanie. Stara się postępować kompleksowo – osobiście pilnuje zachowania ciągłości leczenia, dba o to, aby wizyty lub zabiegi moich pacjentów odbywały się w możliwe najszybszym terminie. Postępuje według międzynarodowych wytycznych z autorską modyfikacją podyktowaną osobistymi doświadczeniami po wysłuchaniu opinii tysięcy pacjentów. W swojej praktyce wykorzystuje badanie USG w diagnostyce chorób narządu ruchu.

Główne zainteresowania: choroby w obrębie nadgarstka i ręki np. zespół cieśni nadgarstka, urazy i kontuzje sportowe, rwa barkowa i kulszowa, zabiegi mininwazyjne oraz iniekcje pod kontrolą USG, w tym tzw. blokady nadtwardówkowe w kręgosłup.

Kursy praktyczne:
1. Diagnostyka stawu skokowego i stopy – kurs praktyczny dla średniozaawansowanych – Zamość, 09.2021
2. Warsztaty na sztucznych kościach, endoprotezoplastyka stawu kolanowego – 05.2021, Bystra k. Bielsko-Białej
3. Kurs diagnostyki USG barku, łokcia, nadgarstka i ręki – Zamość, 04.2021
4. Kurs iniekcji dostawowych pod kontrolą USG – Warszawa, 03.2021
5. Diagnostyka obrazowa stawu kolanowego – Warszawa, 12.2020
6. Ukończony kurs USG narządu ruchu z elementami reumatologii – Zamość, 02.2020
7. Warsztaty z wiskosuplementacji dostawowej kwasem hialuronowym – Świdnik, 02.2020
8. USG stawu skokowego – Warszawa, 12.20219
9. Konferencja Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego – Siedlce, 08.2019
10. Conservative Total Hip Arthroplasty Symposium – Hamburg, 06.2019

dr Kacper piechocki

Lekarz w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych z doświadczeniem w pracy z pacjentami wielodyscyplinarnymi,
szczególnie z nadciśnieniem tętniczym oraz czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego. Swoją przyszłość wiąże z kardiologią.
Specjalizację z chorób wewnętrznych odbywa w Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha 1a w Warszawie. Na stanowisku młodszego asystenta na Wydziale Lekarskim WUM prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami oraz uczestniczy w badaniach naukowych i klinicznych

mgr Artur Bujak

Absolwent Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie. W swojej pracy patrzy na pacjenta całościowo, w myśl zasady, że ciało człowieka stanowi system naczyń połączonych, stąd skupia się na znalezieniu przyczyn dolegliwości, a nie tylko na złagodzeniu objawów. W swojej praktyce zajmuje się zarówno pacjentami pourazowymi, ze schorzeniami przewlekłymi, sportowcami, z wadami postawy, jak i z niepełnosprawnościami. Przyjmuje także dzieci od 6 roku życia

– Terapia manualna wg dr Aleksandra Bieleckiego
– Klawiterapia
– Pinoterapia
– Igłoterapia sucha
– Masaż tkanek głębokich
– Terapia manualna wg lek med. Radosława Składowskiego
– Kompleksowa terapia wisceralna

– astma oskrzelowa,
– bark zamrożony,
– bóle głowy
– choroba Osgood-Schlattera,
– choroby zwyrodnieniowe,
– dyskopatia,
– kolano skoczka, biegacza,
– kontuzje sportowe,
– kręcz szyi,
– kręgozmyk,
– łokieć tenisisty, golfisty,
– migreny,
– naderwania, zerwania mięśni,
– neuralgia międzyżebrowa,
– neuropatia obwodowa,
– ostroga piętowa,
– paluch koślawy, Hallux,
– Parkinson,
– problemy trawienne typu wzdęcia, refluks, zespół jelita drażliwego,
– przepuklina oponowo-rdzeniowa,
– rehabilitacja poudarowa,
– rwa barkowa,
– rwa kulszowa,
– rwa udowa,
– RZS- Reumatoidalne zapalenie stawów
– Shift (przesunięcie) miednicy lub tułowia.
– skoliozy,
– SM,
– stany pooperacyjne,
– stenoza kanału kręgowego,
– szumy uszne,
– terapia blizn pooperacyjnych, pooparzeniowych,
– urazy kręgosłupa,
– urazy rdzenia kręgowego,
– uraz smagnięcia biczem,
– wady postawy,
– wady stóp,
– zaburzenia napięcia mięśniowego, spastyczność, wiotkość,
– zaburzenia równowagi,
– zawroty głowy,
– zespół Sudecka,
– zespół cieśni nadgarstka,
– zespół górnego otworu klatki piersiowej,
– zespoły bólowe kręgosłupa,
– zespoły korzeniowe,
– zespół ciasnoty podbarkowej,
– złamania, zwichnięcia, skręcenia kości i stawów,
– zmiany przeciążeniowe aparatu ruchu,
– ZZSK – Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa,

mgr wojciech szulborski

Absolwent kierunku Fizjoterapia Akademii Medycznej w Bydgoszczy, z pasją wykonuje swój zawód. Największą satysfakcją w pracy z pacjentem jest poprawa w zakresie samodzielnie wykonywanych czynności dnia codziennego, a u pacjentów z wyższymi umiejętnościami ruchowymi doskonalenie w obrębie równowagi, koordynacji oraz czucia głębokiego. Kompleksowo i indywidualnie dobiera metody rehabilitacji – zarówno terapii manualnej, kinezyterapii, masażu, jak i zabiegów fizykalnych fala uderzeniowa, terapia radiowa czy laseroterapii-laser niskoenergetyczny i laser wysokoenergetyczny. Fizjoterapeuta pracuje z osobami dorosłymi oraz dziećmi od 5 r.ż.