Poradnia
Nadciśnienia Tętniczego

Poradnia Nadciśnienia Tętniczego, inaczej Poradnia Hipertensjologiczna zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem osób z wysokimi wartościami ciśnienia tętniczego krwi. Opiekujemy się osobami z podejrzeniem choroby nadciśnieniowej lub już rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym. Proponujemy kompleksową diagnostykę choroby, ocenę czynników ryzyka chorób układu krążenia oraz wdrożenie leczenia. Gwarantujemy regularną kontrolę i ewentualną modyfikację terapii. Kładziemy szczególny nacisk na najważniejsze powikłania choroby nadciśnieniowej, takie jak miażdżyca, choroba wieńcowa, zaburzenia rytmu serca i niewydolność serca.