BADANIA KLINICZNE
NOWE MOŻLIWOŚCI, DUŻE NADZIEJE

Czym jest badanie kliniczne?

Badanie kliniczne to medyczny projekt badawczy z udziałem ludzi. Nowe cząsteczki najpierw są badane we wczesnych fazach przedklinicznych w laboratorium. Najbardziej obiecujące leki do zastosowania u ludzi są badane właśnie w trakcie badań klinicznych.

Cel badania klinicznego.

Celem badania klinicznego jest przetestowanie nowych leków, sprawdzenie ich bezpieczeństwa oraz skuteczności w poprawie stanu zdrowia ludzi lub złagodzeniu objawów czy zatrzymaniu rozwoju konkretnej choroby.

Bezpieczeństwo przede wszystkim!

W badaniach klinicznych przede wszystkim badamy bezpieczeństwo stosowania nowych leków m.in. jakie mają działania niepożądane. Bez badań klinicznych nie byłoby wystarczających dowodów bezpieczeństwa i skuteczności stosowania nowych terapii. Wszystkie obecnie dostępne dla pacjentów leki zostały dokładnie przetestowane w badaniach klinicznych. Dzięki tym działaniom istnieją dowody na ich bezpieczeństwo i skuteczność, a lekarze wiedzą, które terapie są najbardziej odpowiednie dla ich pacjentów.

Dla kogo są badania kliniczne?

Każde badanie kliniczne prowadzone jest według wytycznych. Określają one bardzo dokładnie kto może brać udział w konkretnym badaniu. Należy podkreślić, że decyzję o udziale w badaniu podejmuje pacjent, ale decyzję o włączeniu do badania klinicznego konkretnej osoby podejmuje lekarz prowadzący badanie (tzw. badacz), na podstawie rzetelnej analizy posiadanych informacji.

Małoletni w badaniach klinicznych.

Udział małoletnich w badaniach klinicznych jest regulowany przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobu prowadzenia badań klinicznych z udziałem małoletnich.

Szansa na nowoczesne leczenie.

Uczestnicząc w badaniu klinicznym pacjent otrzymuje szansę, na bycie jedną z pierwszych osób, którym może pomóc nowy lek, dotychczas niedostępny na rynku. Podczas całego okresu udziału w badaniu stan zdrowia pacjenta jest oceniany przez wysoko wykwalifikowany personel medyczny, a jakość opieki medycznej wysoka. Udział pacjenta w badaniu może przynieść korzyść społeczeństwu. Pozwala na pogłębienie wiedzy na temat danej choroby i daje nadzieję innym chorym na skuteczną walkę z chorobą.

Ryzyko w badaniach klinicznych.

Ponieważ badanie kliniczne polega na ocenie nowej terapii lub leku, wiąże się z pewnym ryzykiem. Są też przypadki, kiedy uczestnicy badania dochodzą do wniosku, że z ich udziału w programie nie wynikły żadne korzyści. Dzieje się tak, ponieważ otrzymane leczenie nie jest skuteczne lub uczestnik doświadcza działań niepożądanych leku. Uczestnictwo w badaniach klinicznych jest dobrowolne. Uczestnictwo w badaniach klinicznych daje nadzieję na powrót do zdrowia. W Warszawskiej Klinice Sp. z o.o. prowadzimy badania w następujących obszarach medycznych:

Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu: