HOLTER EKG I HOLTER RR:

HOLTER EKG

INFORMACJE DLA PACJENTA:

Jest to rejestracja EKG, trwająca ok. 24 godziny. W tradycyjnym EKG, które trwa przez kilka minut, nie zawsze daje się zarejestrować pojawiające się nieprawidłowości pracy serca. Holter EKG polega na umieszczeniu na klatce piersiowej elektrod, połączonych z urządzeniem rejestrującym zapis EKG (małym pudełkiem, które nosi się przy pasku).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Przygotowanie do badania:

Polega na odtłuszczeniu miejsc przyczepu elektrod, a w przypadku owłosienia – usunięcie go golarką z miejsc, gdzie trzeba je przykleić. Holter EKG jest badaniem całkowicie bezbolesnym i nieinwazyjnym. Badanie Holter EKG można bezpiecznie wykonywać w ciąży.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Badanie Holter EKG – przebieg:

Pacjent nosi przypięte do ciała elektrody i rejestrator EKG przez ok. 24 godziny. W tym czasie wykonuje normalnie wszystkie codzienne czynność i nie zdejmuje urządzenia podczas snu. Po upływie czasu przeznaczonego na badanie, urządzenie zostaje zdjęte przez personel i podłączone do komputera, na którego ekranie odczytuje się wynik.

Aparat należy zwrócić do placówki w której był zakładany.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Holter EKG – czego nie wolno?

Korzystanie z telefonów komórkowych w trakcie badania może powodować krótkotrwałe zakłócenia zapisu wyników w urządzeniu, w szczególności w rejestratorach cyfrowych. Nieprawidłowości wynikają z pola magnetycznego, jakie wytwarza telefon. Dlatego też w trakcie badania zaleca się w miarę możliwości ograniczenie korzystania z telefonów komórkowych bądź trzymanie ich w możliwie najdalszej odległości od rejestratora EKG. W czasie trwania badania nie wolno również brać kąpieli czy prysznica, a także korzystać z poduszek elektrycznych.

HOLTER CIŚNIENIOWYRR

INFORMACJE DLA PACJENTA

Holter ciśnieniowy czyli ABPM (od ang. ambulatory blood pressure monitoring) – jest to monitorowanie ciśnienia tętniczego w warunkach zwykłej aktywności Pacjenta, trwające ok. 24 godziny. Pomiary ciśnienia uzyskane w gabinecie lekarskim bywają wyższe, aniżeli pomiary domowe (tzw. „nadciśnienie białego fartucha”). Holter ciśnieniowy (ABPM) wykonuje pomiary wielokrotnie w ciągu z całej doby, co dobrze odzwierciedla rzeczywiste wartości ciśnienia w trakcie normalnego funkcjonowania, trudne do uchwycenia podczas pojedynczego pomiaru. Badanie służy obiektywizacji pomiarów, ocenie i dobowej zmienności wartości ciśnienia tętniczego, a także kontroli leczenia. Polega na założeniu pacjentowi zestawu do całodobowej rejestracji ciśnienia tętniczego, który składa się z rejestratora i mankietu. Mankiet napełnia się automatycznie, zazwyczaj co 15 minut w ciągu dnia, i co 30 minut w nocy, mierząc wartość ciśnienia. Po upływie doby aparat jest zdejmowany i podłączany do komputera, gdzie odczytuje się i analizuje uzyskane wyniki przy pomocy odpowiedniego oprogramowania. Holter ciśnieniowy wymaga od Pacjenta normalnych, codziennych czynności. W związku z jego założeniem Pacjent jest proszony, aby nie ograniczać swojej zwykłej aktywności.

Badanie ABPM jest nieinwazyjne i bezpieczne.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Przygotowanie do badania:

W czasie badania na ramię Pacjenta zakładany jest mankiet do pomiarów ciśnienia, który połączony jest z rejestratorem. Mankiet napełnia się automatycznie powietrzem, w zaprogramowanym wcześniej czasie. Do badania najlepiej ubrać się koszulkę z krótkim rękawem oraz luźne okrycie wierzchnie. Przed badaniem należy przyjąć wszystkie standardowo zażywane leki.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Badanie Holter APBM – przebieg:

W trakcie badania należy prowadzić normalny tryb życia. Mankiet nie może być przekładany przez Pacjenta z jednego ramienia na drugie, ani nie powinno być zmieniane jego położenie. Nie należy kłaść się na ręce, na której założony jest mankiet. Urządzenie należy chronić przed wilgocią i wodą oraz przed uszkodzeniem mechanicznym.

Aparat należy zwrócić do placówki w której był zakładany.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Holter APBM – czego nie wolno?

Korzystanie z telefonów komórkowych w trakcie badania może powodować krótkotrwałe zakłócenia zapisu wyników w urządzeniu, w szczególności w rejestratorach cyfrowych. Nieprawidłowości wynikają z pola magnetycznego, jakie wytwarza telefon. Dlatego też w trakcie badania zaleca się w miarę możliwości ograniczenie korzystania z telefonów komórkowych bądź trzymanie ich w możliwie najdalszej odległości od rejestratora. W czasie trwania badania nie wolno również brać kąpieli czy prysznica, a także korzystać z poduszek elektrycznych.


Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *